Hodowla zajęcy

W naszej hodowli stworzyliśmy optymalne warunki, które sprzyjają właściwemu rozmnażaniu zajęcy, jak i ich późniejszemu przygotowaniu  do życia na wolności. Osiągamy sukcesy hodowlane dzięki zastosowaniu systemu klatkowo-zagrodowego. W dużych, przestrzennych i dobrze nasłonecznionych klatkach mieszkają zajęcze pary. Ich młode po około czterech tygodniach przenoszone są do osobnych klatek, w których przebywają do osiągnięcia 3 miesięcy. Po tym okresie wypuszczane są na wybieg. Doskonale wiemy, że klatkowy chów zajęcy bez późniejszego zaadoptowania ich do życia w warunkach naturalnych jest bardzo ryzykowny. W przypadku, gdy są one wysiedlane na łowiska bezpośrednio z klatek trzeba liczyć się nawet z 40% strat już w pierwszych tygodniach. Dlatego nasze zające bezpośrednio przed sprzedażą odbywają proces adaptacji w specjalnej zagrodzie. Mają tam możliwość nabrania odpowiedniej kondycji. Duże znaczenie ma też dokonana wówczas stopniowa zmiana diety tak, by po kilku tygodniach były przystosowane do samodzielnego pobierania pokarmu występującego w warunkach naturalnych. Zające z naszych hodowli trafiają sprzedawane są kołom łowieckim, samorządom lokalnym i innym organizacjom, których celem  jest działalność ekologiczna. Cena zajęcy ustalana jest indywidualnie i zależna jest od następujących czynników:

  • ilość zamawianych par,
  • wiek osobników,
  • miejsce dostarczenia,
  • termin sprzedaży zajęcy,
  • zasady współpracy (jednorazowy zakup zajęcy lub stała współpraca).

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do hodowli, zajmujemy się tematem ratowania zajęcy w szerszej perspektywie. We współpracy z organizacjami ekologicznymi prowadzimy szkolenia takie jak np. „Reintrodukcja zajęcy w praktyce”, czy  „Sposoby korzystania z dotacji WFOŚiGW”. Służymy również specjalistyczną pomocą przy uzupełnianiu wniosków o  dotacje z funduszy ochrony środowiska.